Skip to main contentMeervleermuisdag

Op 11 februari kwam de organisatie van Het Jaar van de Meervleermuis bijeen in de Duurzaamheidswinkel in Lelystad. We hebben teruggeblikt op de aftrap van dit prachtige jaar met de ludieke Nieuwjaarsduik op het strand bij Zandvoort, maar we keken ook vooruit; wat gaan we allemaal nog meer doen?

In de middag verwelkomden we de meervleermuistellers, die elk jaar controleren of de bekende meervleermuiskraamverblijfplaatsen (woord voor galgje?) weer bezet zijn en door hoeveel vleermuizen. Deze simultaantellingen zijn enorm belangrijk, omdat ze een indicatie geven hoe het er in de zomerverblijfplaatsen voor staat. Zomer Bruijn heeft ons prachtige beelden getoond van moeder meervleermuis met jong, jagende vleermuizen boven water en zwermende dieren bij een kraamverblijfplaats (zwermen is het rondvliegen bij de ingang van een verblijfplaats, voor ze in de ochtenduurtjes weer naar binnengaan). Tot slot vertelden Anne-Jifke Haarsma en Johann Prescher hoe verblijfplaatsen van de meervleermuis het beste gevonden kunnen worden,

want meervleermuizen vliegen laat uit en vroeg in. Daardoor zijn ze makkelijk te missen.

 

Behalve vóór de schermen, blijven we ook áchter de schermen druk bezig. We gaan verder in gesprek met gemeenten, provincies en het Rijk, om te werken aan oplossingen. De meervleermuis is een bijzondere en beschermde diersoort, maar de na-isolatie van spouwmuren vindt in hoog tempo plaats. Er moet méér onderzoek gedaan worden naar de ecologie van de meervleermuis en vooral naar de eisen die deze soort stelt aan de verschillende verblijfplaatsen. Om tot een goede bescherming te komen , zullen er ook meer middelen moeten worden ingezet. Behalve met meer onderzoek en meer geld, moet er vooral positief gecommuniceerd worden met projectontwikkelaars, architecten en aannemers, maar ook met particuliere huiseigenaren om natuurinclusief bouwen én bewonen maatschappelijk meer geaccepteerd te krijgen. Behalve de meervleermuis zullen ook andere soorten hiervan profiteren.

foto: Johann Prescher
Zomer Bruijn vertelt

Op 22 februari vind je ons in Dierenpark Amersfoort, naast de stand van de Zoogdiervereniging. Hier verkopen we mooie  t-shirts , mutsen en kolsjaals, waarvan de opbrengsten direct worden ingezet om de meervleermuis te beschermen. Op 25 maart geven we een lezing op de jaarlijkse  Zoogdierdag , waar we ook met een standje zullen staan. Kom je ook langs?