Skip to main content

Wie zijn wij

Het Jaar van de Meervleermuis is een initiatief van de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) en de Zoogdiervereniging. Talloze vrijwilligers vormen samen projectgroep 'Jaar van de Meervleermuis'. Deze projectgroep informeert publiek, verschijnt in de (sociale) media, schrijft artikelen, ontwerpt de merchandise, organiseert activiteiten en onderhoudt de website. Er wordt onderzoek uitgevoerd om de levenswijze en uitdagingen te begrijpen. Bovendien benadert de projectgroep gemeenten, provincies, waterschappen en overheid. Samen in de bres voor de meervleermuis!