Skip to main content

Meervleermuizen gezien door een nachtkijker

Prachtige beelden hoe mensen en vleermuizen in perfecte balans samenleven in het Nieuwkoopse plassengebied.

Zeldzame meervleermuizen vliegen na zonsondergang uit hun dagverblijven in onze huizen om even later als tegenprestatie duizenden muggen weg te vangen die anders de waterrecreanten het leven zuur gemaakt zouden hebben.

Beelden gemaakt met een warmtebeeldcamera door Daan van der Elsken van Elsken Ecologie