Woensdagweetje 15 februari: Duivels Dilemma

| Wieneke Huls | Weetje

Duivels Dilemma

Weet je dat meervleermuis mannen een duivels dilemma hebben, ze hebben maar een beperkt mandje energie en tijd, en als dat op is, is het klaar. Als ze ver weg vliegen naar een veilig overwinteringsgebied zoals een mergelgroeve in Zuid Limburg, kost dat tijd (340 km vliegen) en veel energie. En die tijd kunnen ze dan niet meer besteden aan aanlokkelijker activiteiten zoals de paring.

Wat te doen?

Dichtbij overwinteren kan ook, maar dat is minder veilig en is bovendien warmer, wat netto weer iets meer energie kost. Een groot deel van de mannelijke populatie zet paring duidelijk bóven overleving. Ze overwinteren vlakbij, en hebben daarmee ruim de tijd om met veel vrouwtjes te paren.

 

Tekening: A-J Haarsma

Woensdagweetje 8 februari: Herkenning tijdens de winterslaap

| Wieneke Huls | Weetje

Herkenning tijdens de winterslaap

Wist je dat tijdens de winterslaap water- en meervleermuizen vaak gezamenlijk in ondergrondse verblijven slapen? Ze lijken erg op elkaar. Toch zijn er een paar goede kenmerken waar je op kunt letten; de meervleermuis is écht een kop groter, heeft duidelijk ‘paarse’ armen en de oren zijn relatief lang en staan wijd uiteen. De watervleermuis lijkt wat meer afgeronde oren te hebben, die hij -ook nog eens bij de geringste verstoring- naar achteren buigt. Wat als je goed kijkt ook wel opvalt, is dat er bij de meervleermuis duidelijk twee flinke neusknobbels te zien zijn, bij de watervleermuis is dit veel minder goed zichtbaar. Maar wat allebei de soorten als kenmerk hebben zijn de grote voeten met goed zichtbare haren. Met scherpe nagels aan deze grote voeten harken ze in het actieve seizoen insecten van het wateroppervlak. Je moet de voeten natuurlijk wél kunnen zien, anders lukt het niet…

Wil je meer weten over het leven van de meervleermuis, kijk dan op www.meervleermuis.nl of op www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/meervleermuis

Foto: Niels de Zwarte

Woensdagweetje 1 februari : Wij luiden de noodklok voor de zeldzame meervleermuis.

| Wieneke Huls | Weetje

Wij luiden de noodklok voor de zeldzame meervleermuis. De grutto onder de vleermuizen is straks niet meer. Er moet écht iets gaan veranderen!!! 

 Meervleermuizen krijgen het Spaans benauwd van purschuim! 😨😨😨 

Veel huizen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig hebben spouwmuren zonder extra isolatie. En verschillende soorten vleermuizen waaronder de meervleermuis worden hierdoor ernstig bedreigd. Want juist nu, in deze tijd met de hoge energieprijzen, willen we allemaal onze huizen verduurzamen. Snel is er veel winst te behalen door deze on-geïsoleerde ruimten vol te spuiten met polystyreen balletjes of purschuim. Voordat dit kan en mág gebeuren moet de spouw geïnspecteerd worden op o.a. vleermuizen. Dit gebeurt met een minuscuul cameraatje waarmee in de spouwruimte wordt gekeken. Jammer genoeg worden de vleermuizen snel over het hoofd gezien en als ze al worden waargenomen lijken ze op cementkloddertjes. De gevolgen van de na-isolatie pakken voor deze dieren noodlottig uit, ze raken ingesloten en gaan op een vreselijke manier dood. Enorm jammer dat onze drang om te verduurzamen en op deze wijze bij te dragen aan een beter milieu, resulteert in het verloren gaan van deze fantastische en nuttige dieren. De oplossing is zorgen dat we goed weten welke vleermuizen op welke plekken aanwezig zijn, voor er na-geïsoleerd wordt.

Woensdagweetjes

VLEN

De VLEN onderhoudt nauwe banden met andere zoogdierorganisaties zoals De Zoogdiervereniging. Ook houdt de VLEN zich bezig met kennis, informatie, onderzoek en advies.

Onderdeel van Zoogdierenvereniging
© Meervleermuis.nl. All rights reserved.
Powered by ID22.